Register | Login

Nói về vấn đề này, các bác sĩ thuộc Phòng khám đa khoa Mayo TPHCM cho biết, rất khó để đưa ra một số chi phí để áp dụng cho mọi đối tượng bệnh nhân. Trên thực tế, để biết được mức chi phi chữa trị sùi mào gà, người bệnh cần phải được thăm khám, xét nghiệm cụ thể.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.