Register | Login

Khách sạn sân bay thường nằm gần các sân bay quốc tế, phục vụ chính cho đối tượng khách chờ bay hoặc người làm thuê phi hành đoàn, có thời gian lưu trú ngắn hạn.

Khách sạn sòng bạc (Casino hotel)

Khach san sòng bạc thường được xây dựng rất xa hoa với nhiều trang thiết bị cao cấp, phục vụ cho đối tượng khách có nhu cầu giải trí, chơi cờ bạc các loại… với khoảng thời kỳ lưu trú ngắn.

Khách sạn bình dân (Hostel)
Khách sạn bình dân nằm gần các nhà ga, bến xe… với các trang thiết bị cơ bản, phục vụ chính cho đối tượng khách du lịch 3 lô.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.