Register | Login

Odnawialne źródła Energii: Kolektory Słoneczne Kontra Panele FotowoltaicznePromuje ona szerokie stosowanie budynków o niemal zerowym zużyciu energii, w których zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane przez wytwarzaną na miejscu energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych (bilansowane w skali roku). Promieniowanie słoneczne, jakie odbi

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.